Program våren 2019

Velkommen til vårens møter!

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.
Alle har adgang til møtene, ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr møte.

Hvis du har liten benk så ta gjerne den med. Ta også med skjøteledning. (Det er stikkontakt ved hver høvelbenk.)

Adresse:
Rud Videregående Skole
Hauger Skolevei 15 
1309 Rud

Det ligger en link under gateadressen over. Klikk på den, så ser du hvor vi er!

Vi går inn fra baksiden, der kunstgressbanen ligger.

Har du problemer med å finne frem, eller døren er lukket, kan du ringe sekretærens mobiltlf 907 86 672 så kommer en og lukker opp.

VELKOMMEN!

To parallelle løp:

Programmet for våren vil ha to parallelle løp:

1. I det ene løpet vil vi førsøke å belyse et gjennomgående tema som omhandler fat. Små fat, store fat, stettfat, flerelags fat, dekorerte fat, sprekker i fat o.s.v. Teknikker, materialvalg og behandlig som knytter seg til fat vil vi forsøke å behandle i løpet av våren

2. I det andre løpet kan hver enkelt hver klubbkveld dreie og behandle sine egne produkter og søke råd hos kolleger med det prosjektet som man er opptatt med for tiden.

17. januar kl. 18:00-21:15: Årsmøte + dreiekveld

Saksliste for årsmøtet:
1 Valg av møteleder og referent
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Årsmelding 2018
4 Regnskap for 2018
5 Fastsettelse av kontingent for 2019
6 Valg av styremedlemmer, revisor og valgkommite
7 Program for våen 2019
8 Eventuelt

Deretter ordinære aktiviteter:

1. Dreing i tverrved, oppspenning aktuelle jern og sliping av disse (Hallvard og Gunnar)

2. Egne prosjekter

14. februar kl. 18:00-21:15: Dreiekveld - fat

På programmet står det:

”Emner for fat. Helved eller laminert, tørking. Dreiing av små fat”.

Siste dreiekveld fikk de fleste dreid et fat og temaet ovenfor ble delvis dekket, men ikke alle ble ferdig og ikke alle var tilstede.

Vi foreslår derfor følgende for kommende kveld:

 • Hallvard sørger for tilgang til flere fatemner slik at alle får prøvet seg, eventuelt dreid fat nr to hvis man vil gjøre forbedringer.
 • Miniatyrutgaver som eksperimentelt verktøy for design.
  Fordel: Kan dreie store mengder fat, som prototyper, uten å gjøre store innhogg i emneforrådet.
 • Gunnar tar med noen småfat, i tverrved, endeved, laminert og heltre + et par bittesmå tallerkener i bein.
 • Hallvard demonstrerer ”jumbobakke”.

Alle som har dreid fat, viser fram disse, slik at vi alle får ta del i produktene. Når det gjelder formgiving, så finnes jo ingen fasit. Det er derfor fint om alle smaker litt på produktene og beriker fellesskapet med velmente kommentarer.

Forsmak på dekorering med spesialjern ved Jarle som opptakt til påfølgende dreiekveld.

Parellellt med dette:
Kjør gjerne ditt eget prosjekt om det er mer ønskelig.

Det foreligger forslag til å møtes i Enebakk 6.april. Mer om dette på møtet til torsdag

Videre er det mulig å besøke forretningen Gustavsen i Mjøndalen 7. Mars 18:00 - ca 21:00

Tema:

 • Dreiing i epoksy (Det forbedres emner innstøp av kongler, fylling av sprekker oa )
 • Demo av vakuum CHUCK
 • Demo av vår eminente slipe enhet, så vi får full utnyttelse av denne.

Butikken er også åpen
Mer om besøket på møtet på torsdag

Torsdag 7. Mars 18:00 - ca 21:00: Treff hos firmaet Gustavsen i Mjøndalen

Tema: Dreiing i epoksy (Det forbedres emner innstøp av kongler, fylling av sprekker oa )

 • Demo av vakuum CHUCK
 • Demo av vår eminente slipe enhet, så vi får full utnyttelse av denne.

Butikken er åpen

Gustavsen as
Strandveien 2C, 3050 Mjøndalen

Kartreferanse her

Firmaet Gustavsen og klubbens styre har behov for å planlegge besøket og vi ber om tilbakemelding til sekretæren:
Har du tenkt å komme?


Transporten må foregå med bil og forsøk å organiser kompiskjøring med kolleger.
Har du problemer så kontakt sekretæren eller en annen i styret.

Gi tilbakemelding snarest og senest innen f.k. mandag kl 10:00

Mvh
Hallvard
Sekr.

14. mars kl. 18:00-21:15: Dreiekveld

1. Dreiing av store fat. Form og design dekorering.(Jarle og Eilef)

2. Egne prosjekter

Klubben har kun én benk som klarer mer enn ø=300 mm. Dreiing av store fat begrenser seg derfor selv.

På denne kvelden vil vi derfor legge vekt på dekorering og formgivning. Hvis det blir tid vil vi også starte demo av airbrush som blir temaet 11.4.

Vi vil sørge for ny forsyning av emner til fat med og uten stett.

En enkel og effktiv måte å studere form og design på er å lage skisser. Det er derfor lagt ut på facebook skisser som forhåpenntligvis kan stimulere kreativiteten. Der finnes også en tidskriftartikkel om dekorering.

Formålet med "fatprogrammet" er å finne frem til eller designe et fat som begeistrer og som vi kan være bekjent av. Fatet skat ha en fornem og innbydende forside, men baksiden er like viktig. Baksiden bør være så spennende at det er den siden man velger å vende ut når fatet henger på veggen.

Vi vil bruke dekorjern og alle som har et slikt bes ta dette med til denne kvelden.

11. april kl. 18:00-21:15: Dreiekveld

Vi går videre på vår vei med å dreie det "ultimate" fat!!

På programmet står:

 1. Dekorering av fat (forts.) airbrush (Jarle og Eilef)
 2. Egneprosjekter

Det er ellers naturlig at vi refererer fra besøket i Enebakk sist lørdag og at styret orienterer litt om mulig samarbeid med Bærum husflidslag (Vøyen)

Vi setter pris på at du tar med produkter du jobber med. (Husk at vi lærer både av vellykkede og mislykkede prosjekter).

Kom gjerne selv om det kun er for vårt gode sosiale fellesskap!

9. mai kl. 18:00-21:15: Dreiekveld

1. Stettfat (Einar)

2. Egne prosjekter

Lørdag 1. juni 10:00-15:00: Dreiedag og sommeravslutning

Dreievenner

Da vi besluttet å flytte våravslutningen til 25 mai i år fordi 1 juni er en "inneklemt" dag, viste dette seg ikke mulig å gjennomføre pga. varslingsfrist til brannvesenet.

Vi må derfor holde fast ved opprinnelig dato!
Vel møtt til Rud lørdag 1 juni kl 10:00 til ca kl 15:00

Vi har fokusert på å dreie fat i vår, men har ikke forberedt noen demonstrasjoner på lørdag. 

Derfor er det naturlig at hver enkelt avslutter det som man har holdt eller holder på med.

Vi ønsker at alle tar med både fat og andre produkter til gjensidig inspirasjon.
Vi vil forsøke å evaluere vårens program med tanke på hva vi bør konsentrere oss på til høsten.

Styret kjøper inn grillpølser, tar med elektrisk grill og vi vil ha en sosial samling.

Støtt opp om dreieklubben!

Nyeste kommentarer

26.09 | 05:52

I have a friend who LOVES working with wood. I would like to give him a ...

17.12 | 14:23

Hi Galen! Sorry for the very late response! We are in a sort of Covid-19 fr...

20.11 | 22:20

Apologies for the English. I just moved to Oslo from the US & wanted to m...

11.09 | 18:14

Ring meg gjerne på telefon 95741012. Mvh Sigurd Sverdrup