Velkommen til vårens møter

Program våren 2017:

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.
Alle har adgang til møtene, ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr møte.


Torsdag 26. januar kl. 18.30 - Årsmøte og Miniatyrdreiing v/Gunnar Homstvedt

hos B.Wood, Kokkerudlia 3, Høvik

Saksliste:

1.       Valg av møteleder og referent

2.       Regnskap 2016. Fastsettelse av kontingent for 2017.

3.       Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite.

4.       Eventuelt


Etter årsmøtet:

Etter årsmøtet vil Gunnar Homstvedt presentere

Miniatyrdreiing del I   
for oss

Vel møtt.

Styret


Torsdag 16. februar kl. 18.30 - Dreiekveld

hos B.Wood, Kokkerudlia 3, Høvik

Tema:
Miniatyrdreiing del II

Alle får prøve seg, Gunnar stiller som veileder.


Torsdag 9. mars kl. 18.30 - Dreiekveld hos Gustavsen (Mjøndalen)

hos Gustavsen AS, Steinbergveien 7, Mjøndalen

Tema:
Uthuling/Kuledreiing

Vi får arrangert et minikurs i uthuling og/eller kuledreiing hos Gustavsen. Kartanvisning finner du som link til adressen over.


NY DATO!!!

Lørdag 1. april kl. 10.00 – Dreiedag

Enebakk (kartanvisning i linken)   

Tema:
Dyp uthuling, for eksempel Vase.

Vi besøker dreieklubben i Enebakk.        

Torsdag 27. april kl. 18.30 - Dreiekveld

hos B.Wood, Kokkerudlia 3, Høvik

Tema:
Fortsette på tema fra Enebakkdagen


Lørdag 20. mai kl. 10.00-15.00 - Dreiedag/sommeravslutning  
hos B.Wood, Kokkerudlia 3, Høvik

Tema:
Fortsettelse av de to siste møtene.  


Håper å se mange av dere på møtene fremover!