Program høsten 2014

Velkommen til høstens møter!

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.
Alle har adgang til møtene, ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr møte.

Torsdag 11. september kl. 18.30 hos Johannes i Blunkerudveien 15.

Tema er: Dreiing i endeved, uthuling, bruk av krok og ringjern

Som vanlig oppfordrer vi alle til å ta med ting som dere kanskje ønsker litt hjelp til å bli ferdige med, eller dere ønsker litt råd og ideer.

Også alltid spennende når noen tar med ferdige ting som kan vises fram. Slik kan vi få inspirasjon fra hverandre og få gode faglige vurderinger. De er alltid velmente.

Torsdag 16. oktober kl. 18.30 besøk hos Gustavsen AS i Mjøndalen

Tema er: Kundebesøk hos Gustavsen AS

Gustavsen AS har fått nye lokaler i Mjøndalen. Det blir dreiing, kanskje noen nye verktøy og mulighet for å handle litt for dem som ønsker det.

Torsdag 13. november kl. 18.30 hos Johannes i Blunkerudveien 15.

Tema er: Segmented turning v/Hallvard

Som vanlig oppfordrer vi alle til å ta med ting som dere kanskje ønsker litt hjelp til å bli ferdige med, eller dere ønsker litt råd og ideer.

Også alltid spennende når noen tar med ferdige ting som kan vises fram. Slik kan vi få inspirasjon fra hverandre og få gode faglige vurderinger. De er alltid velmente.

Lørdag 13. desember kl. 10.00 hos Johannes i Blunkerudveien 15.

Tema er: Juleavslutning